Elek_Company trip 10-11.11.2018 | Kết nối tình thân, kết nối tầm nhìn
Elek_Company trip 10-11.11.2018 | Kết nối tình thân, kết nối tầm nhìn

Ngày 10 đến 11/11/2018 vừa qua, ELEK đã tổ chức Company Trip cho toàn thể nhân viên tại KDL Madagui để gắn kết tình thân giữa các thành viên với nhau. Trong suốt hành trình phát triển của công [...]