ELEK at VIFA GU – style to be found
ELEK at VIFA GU – style to be found

In corporation with TAVICO - NEW HOUSE at VIFA GU 2019, from 16 May to 19 May at SECC- 799 Nguyen V...

ELEK at VIFA – EXPO 2019
ELEK at VIFA – EXPO 2019

On March 6-9, 2019, our WOODEN LIGHTS were officially showcased in VIFA - EXPO, the largest furnitur...

WOODEN LIGHTS – ELEK’s FIRST PRIVATE SHOW
WOODEN LIGHTS – ELEK’s FIRST PRIVATE SHOW

On 18 Jan 2019, Elek had a wonderful night at WOODEN LIGHTS SHOW, which was held at 28 Thao Dien...

Elek_Company trip 10-11.11.2018 | Kết nối tình thân, kết nối tầm nhìn
Elek_Company trip 10-11.11.2018 | Kết nối tình thân, kết nối tầm nhìn

Ngày 10 đến 11/11/2018 vừa qua, ELEK đã tổ chức Company Trip cho toàn thể nhân viên tại KDL Mada...

International Yoga Day 2018
International Yoga Day 2018

This was definitely an interesting event for those who like yoga. The International Yoga Day, wh...

SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018
SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018

SMARTEC joins IoT Asia at Singapore Expo on 21-22 March 2018 to share our experiences, network an...

ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018
ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018

IoT thực sự đang trở thành tương lai của hệ sinh thái công nghệ trên toàn thế giới, là tấm gương ...